Vedení účetnictví a daňové evidence

Dana Albrechtová

Praha 4-Kamýk, telefon: 241728869, e-mail: ad.ucetni@seznam.cz

 

 

Úvod

Účetnictví

Daňová evidence

Účetnictví pro SVJ

Zpracování mezd

Ceny

Profil

Kontakt

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Tato nabídka je určena pouze klientům, kterým vedu účetnictví, a kteří mají maximálně 10 zaměstnanců. Klientům s větším počtem zaměstnanců mohu pomoci vyhledat vhodného dodavatele služeb na zpracování mzdové a personální agendy.

Zpracování mezd:

  • zpracování mezd včetně všech zákonných odvodů
  • výpočet a zúčtování náhrady za ztrátu na výdělku za část doby pracovní neschopnosti (nemoci), kterou je povinen hradit zaměstnavatel
  • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • zpracování výplatních listin, výplatních pásek, platebních příkazů na odvody z mezd
  • zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • vypracování ročních výkazů pro finanční úřad (Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, Vyúčtování daně vybírané srážkou)
  • zpracování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců
  • vyhotovení písemností souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na zdravotní a sociální pojištění)
  • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven