Vedení účetnictví a daňové evidence

Dana Albrechtová

Praha 4-Kamýk, telefon: 241728869, e-mail: ad.ucetni@seznam.cz

 

 

Úvod

Účetnictví

Daňová evidence

Účetnictví pro SVJ

Zpracování mezd

Ceny

Profil

Kontakt

 

 

 

 

 

 

TOPlist


Profil:

V oboru účetnictví a daní působím od r. 1992. Služby poskytuji na základě živnostenského oprávnění pro činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. Předtím jsem byla zaměstnána jako účetní všeobecné účtárny, později jako ekonomka provozu v s.p. Konstruktiva.

Mám dlouholeté praktické zkušenosti s vedením komplexní ekonomické agendy - účetnictví, daní a mezd pro podnikatelské subjekty z různých oborů činností: obchodní činnost včetně zahraničního obchodu, finanční leasing, stavebnictví, pohostinství a ubytovací služby, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a další služby. V současné době se věnuji především účetnictví bytových domů - převážnou část mých klientů tvoří společenství vlastníků jednotek a malá bytová družstva.
Během své praxe jsem úspěšně prošla mnoha kontrolami ze strany finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Žádná z těchto kontrol neshledala na mé práci chyby nebo nedostatky, které by vedly k finančním postihům mých klientů.
Svoje odborné znalosti udržuji na aktuální úrovni studiem odborného tisku včetně informací na internetu a pravidelným sledováním legislativních změn. Dobře se orientuji v právních předpisech souvisejících s mým oborem, zejména v daňových a účetních předpisech, obchodním, živnostenském a občanském právu.

Služby poskytuji externě na základě podrobné smlouvy. Za svou práci smluvně ručím a zavazuji se uhradit případné finanční škody včetně daňové penalizace.
Práci provádím z domova. Používám spolehlivý, léty prověřený a pravidelně aktualizovaný software: STEREO pro vedení podvojného účetnictví, ÚČTO pro vedení daňové evidence a mezd, FORM-studio pro zpracování daňových přiznání, výkazů a dalších tiskopisů, ZÁKON - aktuální znění všech zákonů a vyhlášek, Excel, Word a další.
Doklady ke zpracování mi klienti buď doručují na mou adresu, nebo si je vyzvedávám v jejich provozovně. Zpracování agendy probíhá zpravidla v měsíčních či čtvrtletních intervalech nebo dle dohody s klientem.