Vedení účetnictví a daňové evidence

Dana Albrechtová

Praha 4-Kamýk, telefon: 241728869, e-mail: ad.ucetni@seznam.cz

 

 

Úvod

Účetnictví

Daňová evidence

Účetnictví pro SVJ

Zpracování mezd

Ceny

Profil

Kontakt

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Pro malé a střední firmy - právnické osoby nabízím komplexní služby v oblasti vedení účetnictví včetně zpracování daňových přiznání.

Vedení účetnictví:

 • vedení účetnictví (podvojného) v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
 • vedení a tisk souvisejících účetních knih (účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, kniha analytické evidence, pokladní kniha, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů, aj.)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, časového rozlišení, vydaných a přijatých záloh, leasingových splátek, aj.
 • vedení záznamní povinnosti k DPH (pro plátce DPH)
 • kontrola úhrad pohledávek a závazků, vedení saldokonta
 • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)
 • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti
 • čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
 • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)
 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu
 • konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem

Daňová přiznání:

 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani silniční
  a k DPH v zákonných termínech