Vedení účetnictví a ekonomická správa pro SVJ

Dana Albrechtová

Praha 4-Kamýk, telefon: 241728869, e-mail: ad.ucetni@seznam.cz

 

 

Úvod

Účetnictví

Daňová evidence

Účetnictví pro SVJ

Zpracování mezd

Ceny

Profil

Kontakt

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Pro společenství vlastníků jednotek a ostatní majitele bytových domů, kteří si technickou část správy domu a peněžní operace zajišťují sami, nabízím komplexní účetní a ekonomický servis.

Účetní služby pro společenství vlastníků jednotek

Vedení účetnictví:

  • vedení účetnictví (podvojného) v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
  • vedení a tisk všech souvisejících účetních knih a evidencí
  • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
  • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)

Ekonomická správa:

  • vyhotovení měsíčních předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky (zálohy na správu, opravy a údržbu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu a společných prostor) včetně jejich aktualizace při změnách
  • evidence plateb vlastníků, sledování platební kázně, přehledy dlužníků
  • zajištění komunikace s Českou poštou pro platby prostřednictvím SIPO
  • vypracování ročního vyúčtování záloh pro jednotlivé vlastníky
  • vypracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok a přehledu o zdanitelných příjmech členů SVJ (v případě pronájmu společných prostor)

Daňová přiznání:

  • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vznikne-li SVJ daňová povinnost)

 

Doporučuji:
Portál SVJ - Informační a diskusní portál